sme embraco

Embraco

Naša spoločnosť mení realitu. Je pravdepodobné, že nás dokonca nás máte aj doma. Pozrite sa zozadu na chladničku – zrejme nájdete kompresor od Embraca. Svoju cestu sme začali pred 47 rokmi v Brazílii a odvtedy sme vyviezli technológie a energetickú efektívnosť do celého sveta - do Talianska, Číny, na Slovensko, do USA i Mexika i Ruska.

Spoznajte Embraco na našom webe: www.embraco.com a www.embraco.sk

celosvetový líder
sme EMBRACO

Energia na zmenu.

Celosvetový líder

Viac než 12 000 zamestnancov na celom svete svojou prácou neustále potvrdzuje naše vedúce postavenie na globálnom trhu hermetických kompresorov pre chladenie. Tvoríme technologickú špičku a zavádzame inovácie. Robíme to s ohľadom na výnimočné prevádzkové výsledky, pričom pamätáme na svojich zamestnancov a trvalú udržateľnosť. Týmto spôsobom sa do budúcnosti nielen dívame, ale ju prekračujeme.pre

OPERAÇÕES EM MAIS DE 80 PAÍSES; 1200 patentes registradas em todo o mundo; estrutura de P&D em 4 continentes;

 •  
 •  
 • Brasil
 •  
 •  
 •  
 •  
Inovácie a technológie
Celosvetový líder

Väčšia účinnosť a nižšia spotreba vody.pa

INOVÁCIE a TECHNOLÓGIE

Náš produktový rad zahŕňa kompresory pre domáce i komerčné chladenie. Vyvinuli sme ich tak, aby boli účinnejšie a spotrebovali menej energie. Začali sme vyrábať inovovaný Embraco VCC, kompresor s nižšou spotrebou energie až o 35 %. Niektoré naše výrobky nie sú odkázané na použitie oleja. A mikrokompresor – to je chladnička veľká ako ceruza.

Viac sa o celosvetovej štruktúre Embraca dozviete na stránke: www.embraco.com

* 35% zníženie energie v pomere k tradičným kompresorom

Program

Chcete úspešne rozbehnúť svoju kariéru?
Embraco Trainee program ponúka možnosť mladým talentom naplno využiť ich potenciál a prostredníctvom práce na individuálnych projektoch spoznávať naše procesy výrobných technológií, materiálových tokov, postupov a systémov na jednotlivých oddeleniach. Cieľom programu je uľahčiť čerstvým absolventom v ich prvom zamestnaní proces adaptácie. Našou snahou je čo najrýchlejšie prepojiť teoretické vedomosti absolventov s praxou, pripraviť ich na budúce pracovné pozície. Každý z trainees má od septembra svojho tútora, odborníka z radov našich zamestnancov, ktorý mu pomáha začleniť sa v rámci odbornej profilácie do našej spoločnosti a zároveň má zadefinovaný projekt, ktorého realizácia je rozplánovaná na jeden rok. Po roku na pozícii trainee absolvent nastupuje na pozíciu na oddelení.

 

Medzinárodná skúsenosť

Trainees majú možnosť participovať aj na globálnych projektoch v rámci korporátnych závodov, čím získavajú neoceniteľnú skúsenosť s komunikáciou a prácou v multikultúrnom prostredí. Zároveň majú možnosť aktívne komunikovať v cudzom jazyku a zdokonaľovať sa v ňom. Naberajú skúsenosti s tímovou prácou na lokálnej aj globálnej úrovni.

Ponuky počas štúdia

 • » Možnosť odborných stáží v spoločnosti
 • » Možnosť vypracovania semestrálnych, bakalárskych a diplomových prác

Iné výhody

 • » prostredie nadnárodnej spoločnosti
 • » možnosť dlhodobej spolupráce, nadštandardný pracovný komfort
 • » balík zamestnaneckých výhod, príspevok na cestovné, ubytovanie
 • » nadštandardné platové podmienky v regióne
 • » možnosti ďalšieho vzdelávania
 • » jazykové vzdelávanie

PROCES

September

ETAPY

Etapas do Processo 1 2 3 4 5

Zaslanie životopisu a motivačného listu
v slovenskom aj anglickom jazyku.

Vhodní kandidáti budú pozvaní
do prvého výberového kola.

Pohovor a prezentácia v Powerpointe

Assessment centrum:
- skupinové riešenie úlohy
- absolvovanie pohovoru v slovenskom a anglickom jazyku s manažérmi a lídrami oddelení
- prvá komunikácia o plánovanom projekte

september

Trainees

Ak svoj profesionálny život začnete v Embracu, umožníme Vám rast u svetového lídra vo výrobe hermetických kompresorov.
Naši odborníci pracujú na svojich vlastných projektoch a v spoločnosti ďalej rastú. Vynikajúci experti majú príležitosti rozvíjať svoju prácu na medzinárodnej úrovni.

 

Aj títo profesionáli začínali v Embracu ako účastníci Trainee programu. Čo Vám odkazujú? ALEBO Ako hodnotia tento svoj krok?

 

Trainee program

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES DO PROGRAMA

SIGA A EMBRACO NO TWITTER
itens mais RECENTES
itens ANTERIORES

Časté otázky

Máte nejasnosti týkajúce sa Programu Trainee?

Odpovede na najčastejšie otázky nájdete tu.

enviar DÚVIDA
 • + 1) Čo je cieľom programu?

  Embraco Trainee Program sa zameriava na identifikáciu mladých ľudí a rozvoj ich potenciálu. Je určený tým, ktorí chcú pracovať v dynamickom a podnetnom prostredí a rozvinúť svoju kariéru v globálnej spoločnosti.

 • + 2) Čo je náplňou práce trainees?

  TRAINEE - je pracovná príležitosť formou riadneho pracovného pomeru s možnosťou prípadnej rotácie na jednotlivých oddeleniach. Náplňou práce je poznávanie procesov výrobných technológií, materiálových tokov, postupov a systémov na jednotlivých oddeleniach prostredníctvom práce na individuálnych projektoch. Ich realizácia je rozplánovaná na jeden rok. Pravidelne organizujeme spoločné prezentácie trainees za účasti manažmentu spoločnosti a tútorov, aby sme sledovali ako sa našim absolventom darí pri plnení úloh v rámci trainee projektu.

 • + 3) Aké sú benefity v rámci Programu Trainee?
  • » Prostredie nadnárodnej spoločnosti
  • » Možnosť dlhodobej spolupráce, nadštandardný pracovný komfort
  • » Balík zamestnaneckých výhod, príspevok na cestovné, ubytovanie
  • » Nadštandardné platové podmienky v regióne
  • » Možnosti ďalšieho vzdelávania
  • » Jazykové vzdelávanie
 • + 4) Aké sú požiadavky na uchádzačov programu?

  Absolvent VŠ (do 2 rokov od ukončenia) v oblasti strojárenstva, elektrotechniky, ekonómie, logistiky, chémie, nákupu a údržby.

  • » Anglický jazyk – aktívne
  • » Pokročilá úroveň MS Word, Excel, PowerPoint, Internet
  • » Komunikatívnosť, spoľahlivosť, systematickosť, ochota vzdelávať sa, flexibilita
  • » Tímovosť, schopnosť samostatne riešiť problémy
 • + 5) Čo mám urobiť, aby som bol zaradený do výberu pre Program Trainee?
  • » Zaslať životopis v SJ a AJ do 15.mája 2018
  • » Úspešne absolvovať výberové konanie.
 • + 6) Kedy je predpokladaný nástup?

  Nástup trainees je v septembri.

 • + 7) Ako dlho trvá program?

  Embraco Trainee Program trvá 1 rok, od 1. septembra do 31. augusta. Ak sa trainee osvedčí, po tomto období pokračuje v pracovnom pomere na riadnej pracovnej pozícii.

 • + 8) Aké sú platové podmienky?

  850 € / mesačné brutto; po troch mesiacoch 900 €/ mesačne brutto v závislosti od výkonu + ročný bonus + variabilná zložka mzdy (odmeny za výkon, odmeny za výsledky spoločnosti).

Čo je cieľom programu?

KONTAKT

V prípade Vášho záujmu o program Trainee v našej spoločnosti nám prosím zašlite Vaše kontaktné údaje a životopis.

 

 

Oddelenie ľudských zdrojov
Tel: +421 53 41 72 378
ludske.zdroje@embraco.com
Next
Embraco